blog → Uncategorized → ChangeNotifier – jak się tego używa?
ChangeNotifier – jak się tego używa?
Autor: patryk

ChangeNotifier jest klasą w Flutter, która jest implementacją Listenable, co oznacza, że może być używana do powiadamiania o zmianach w aplikacji. Klasa ChangeNotifier jest często używana w połączeniu z ChangeNotifierProvider, który umożliwia dostęp do obiektu ChangeNotifier z całej aplikacji poprzez Provider.

Aby korzystać z ChangeNotifier, należy stworzyć własną klasę, która dziedziczy po ChangeNotifier i zaimplementować metodę notifyListeners(), która jest wywoływana, gdy zmieni się stan obiektu ChangeNotifier. Możesz również dodać gettery i settery do swoich pól, aby umożliwić odczyt i zapis stanu obiektu.

Przykład:

Copy codeclass Counter with ChangeNotifier {
 int _count = 0;

 int get count => _count;

 void increment() {
  _count++;
  notifyListeners();
 }
}

Możesz użyć ChangeNotifier w połączeniu z ChangeNotifierProvider i Consumer, aby uzyskać dostęp do obiektu ChangeNotifier z dowolnego miejsca w aplikacji i reagować na zmiany jego stanu.

Przykład:

Copy codeChangeNotifierProvider(
 create: (context) => Counter(),
 child: MyApp(),
);

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Consumer<Counter>(
   builder: (context, counter, child) {
    return Text(counter.count.toString());
   },
  );
 }
}

W powyższym przykładzie Consumer będzie automatycznie reagować na zmiany stanu obiektu Counter i odświeżać widget Text, gdy stan obiektu zostanie zaktualizowany.

social media

Let's Be Friends